Boktoppen - Lägga betongplattor utomhus

sig att det är någon form av plastfärg, vilket gör att hela fasaden måste göras. Ersättning för dolt fel utgår med skillnaden i fastighetens värde på grund av felet.

Vad man skall börja med i en sådan här situation tycker jag är att själv anlita någon som kan kolla om det finns ett fel och hur stort det kan vara. Kort och gott, motivera för oss varför vi behöver en besiktningsman! Det behöver ju inte dröja till våren, det kan ju komma töperioder dessförinnan. Är tacksam om ni vill hjälpa mig med goda råd. Om det inte fanns några uppgifter eller tecken på fel eller att någon hemmafixare varit framme, borde det vara ett dolt fel som du kan reklamera mot säljaren. Någon gång får man nog tåla möss men i sådär stor omfattning tror är sorel skor bra jag man måste betrakta som ett fel. Du kan ju ta dit en behörig våtrumshantverkare som får lyssna till den som utfört renoveringen, hur det är gjort och sedan berätta för dig hur stor risken. Det känns ju väldigt märkligt eftersom mäklaren förevisade tomten för oss vid köpet och vi hade inga skäl att misstänka att tomtgränsen gick på annat ställe återkommande svampinfektion än där staketet mellan tomterna låg. Vi sålde nyligen ett gammalt torp från slutet av 1800-talet. Det innebär att vår friggebod hamnar för nära tomtgränsen. Det är svårt för mig att säga om era besiktningsmän varit slarviga vid sin besiktning. Anders Ejermark, byggnadsingenjör Vi har bott i vårt hus i 16 månader. Räkna med att det färdiga tegel-/terrakottagolvet bygger c:a 30-35 mm från underlaget. Det är numera mycket svårt för oss besiktningsmän att avgöra om alla detaljer i ett våtrum är utförda på rätt sätt. När de bryter upp golvet så upptäcker man att det finns skador på mer golv och yttre väggar. Säljarna borde uppenbarligen ha känt till detta eftersom huset inte går att använda på ett normalt sätt. Detta kan vara mycket viktigt i detta fall eftersom du annars troligen inte har gjort någon tillräcklig undersökning av huset.

Eftersom det är fullt tillåtet att friskriva sig så hur många hela veckor är man gravid måste du vara försiktig med fastighetens skick. Precis som du skriver beror det oftast på inifrån kommande luft som kondenserar mot yttertaket. Det är ju inte osannolikt att ett så gammalt hus har lite dålig värmeisolering. Vi skickade en neutral reklamation till säljaren direkt då vi fick svaret på det första vattenprovet som visade på ecoli i brunnen.

Få erbjudanden och nyhetsutskick, där denne beskriver felaktigheterna och sedan boden konfrontera säljaren med detta. Tog en stege och konstaterade att avloppsluftaren gick upp ungefär där genom tegeltaket. Det är normalt ett litet detektivarbete att spåra orsaken. Borsta bort slipdammet och påför flödigt med Timberguard olja. Vid eftersatt underhåll torkar träet och drar ihop sig med sprickbildningar som följd.

Vad ska jag tänka på?Anders Ejermark, byggnadsingenjör Rätt til ersättning?

 

Takpapp istället för syllpapp

Anders Ejermark, byggnadsingenjör Ytterligare besiktning Vi är intresserade av ett hus där säljaren har anlitat en besiktningsman att gå igenom huset.Det sista är sannolikt mest ekonomiskt fördelaktigast för dig eftersom ersättningen i så fall beräknas utifrån kostnaden för att åtgärda felet.Efter kontakt med Anticimex och försäkringsbolag började vi riva upp golvet.Om du inte begärt återgång innan tiden gick ut så har du inte uppfyllt villkoret.”