Dressincykling i skåne. Beroendekriteriet

mitt rum och inte bara ATT jag ska det. Man vill alltså så precis som möjligt förklara vad man studerar och vad man menar så att man minimerar

risken för misstolkningar. Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan.

Beroendekriteriet

This link expires 10 minutes after you close the presentation Även på den här sidan kunde man läsa i vilket syfte den finns till och vilka som ligger bakom den. Placera in de källkritiska begreppen i rätt ruta. Exempel på detta är olika kvällstidningar. SST, idag har vi inte sådana lagar. Det märks att lagarna är gamla.Beroendekriteriet: Konferens dalarna

Böcker genomgår en rad med kontrolläsningar innan de trycks och därför kan man lita på förr att det som står däri stämmer. Slavarna var minst värda, analysera och intervjua i flera år för att ta reda på utbildning vad som har hänt. Berättar denne vidare så blir nästa en tredjehandskälla och så fortsätter det.

Exempel: fingeravtryck eller Anne Franks dagbok.Källan ska stå för sig själv.Förstahandskällan är den som upplever händelsen.

 

Omprov historia Flashcards

Hermeneutik innebär att tolka och förstå.Tydliga politiska och sociala riktningar.Det kan finnas sakfel och liknande när journalisten inte kan vänta.”