Ring 3 kundtjänst - Visum i sverige

obligatoriskt att personligen inställa sig hos VFS för att inge ansökan och lämna biometri. Om du ska besöka Sverige längre än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd för besök.

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor. Ambassaden har inte någon koppling till visum i sverige personer utanför ambassadens eller VFS Globals lokaler, som erbjuder assistans vid visumansökan mot betalning. . Vänligen se VFS Globals hemsida för mer information. Länder vars medborgare måste ha visum till Sverige. Behöver jag reseförsäkring för att kunna resa till Sverige? Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Personer som ska vända sig direkt till ambassaden är diplomater och de som är innehavare av tjänstepass och specialpass. Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor. Specialavtal för vissa länder, för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och. Länder där Sverige representeras av en annan Schengenstat. Då är det nämligen detta lands krav på dokument som gäller. Du ska visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från din bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver. Observera att innehavare av marockanska diplomatpass är viseringsfria till Sverige och Island. Information om att överklaga beslut hittar du här. Vänd dig därför till VFS Global för att lämna din ansökan inklusive alla dokument som krävs samt lämna biometri. Jag förstår, för visumansökningar har Svenska ambassaden en överenskommelse med VFS Global i Rabat. Vänligen notera att vid inlämning av din ansökan om visering ska du bege dig till VFS:s kontor på följande adress: 47, Avenue Atlas, Agdal - Rabat. Du hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats. Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Hur ansöker jag om visum för besök i Sverige längre än 90 dagar? Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Information om eventuella avgifter hittar du här. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer. På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden. För mer information vänligen. Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Se länk längst ner på sidan. Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Var vaksam mot andra agenter som säljer tjänster.

För dig som vill söka tillstånd/visum för att besöka Sverige.Om du ska besöka släkt och vänner i Sverige och är medborgare i ett land utanf ör EU, kan du behöva ett visum.Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett.

Tänk på att du i och med att du undertecknar ansökan förklarar att alla upplysningar i ansökan är korrekta och fullständiga. Söka visum till Island, var uppmärksam på detta om du får hjälp av någon annan att fylla i blanketterna. Längre vistelse, det står bedeutung på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Hur ansöker jag om visum från Marocko 00 till 17, epost, sveriges ambassad i Rabat sköter även visering till Island 00, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål. Vanliga frågor, telefon om du ringer från Marocko.

 

Besöka Sverige - Migrationsverket

Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid som är max sex månader.För att myndigheterna ska kunna behandla din ansökan måste du tydligt ange varför du ska besöka Sverige hur länge du ska stanna i Sverige hur du ska försörja dig under tiden i Sverige vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt vart.Observera att ambassaden bara samarbetar med VFS Global.”