Friskvård enskild firma. Reggio emilias pedagogiska förhållningssätt

skogsområden och parker tillsammans. Hela processen finns dokumenterad med digitalkamera: Den visar så tydligt hur viktigt det är att vi är lyhörda, lyssnar in vad barnen vill och möter

dem i deras tankar, intressen och önskningar. Tänkandet alfons saga och reflekterandet pågår egentligen hela dagarna. Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas. Det ger till exempel en bra inblick i aktuell litteratur som används på utbildningen, och möjlighet att både reflektera över vår praktik och kritiskt granska den.

november Vi erbjuder alla föräldrar, måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Föräldrar och pedagoger känner trygghet, förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Säger Ruth, kost och måltider, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära.

Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion.Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande.

Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer, vara mer tillsammans med en viss kompis eller ha mer tillgång till ett särskilt rum. Vi arbetar med att främja god kamratskap där barnen lär sig visa respekt för olikheter och förståelse för allas lika värde. Förskolorna i HägerstenLiljeholmen präglas av likvärdighet. Förklarar Bettan, att få ta till sig världen och ny kunskap med alla sina bra mat för viktnedgång sinnen. Det går hand i hand med de värden som är viktiga inom specialpedagogiken. Särskilt stöd och behov, barnen uppmuntras att framföra sina tankar och synpunkter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna.

Vår vision, en likvärdig förskola i världsklass för alla barn i Telefonplan!06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, Mmdsommarafton och nyårsafton.

 

Paletten Huvudfabriksgatan 1820 - Stockholms stad

Övrigt Välkommen till visning av förskolan.30 följande datum: 30/1 6/3 10/4 8/5 Meddela Carina Gatemo när du vill komma: Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid.När vi möter varandra blir det alltid några kommentarer, men vi undviker att prata i barngruppen.Ett av våra mål är att synliggöra varandra och lyfta fram vars och ens kvaliteter och kompetenser.”