Bo i söderköping. Parrådgivning göteborg

som syfte att ge stöd till en personlig utveckling mot en större medvetenhet om dig själv och en känsla av helhet och mening. Terapi och vägledning vid psykiatrisk problematik.

Därefter följer behandlingsfasen med interventioner både mellan och under sessionerna. Ett parterapisamtal varar 90 minuter och vi träffas en gång i veckan eller efter era behov, under en period som vi kommer överens. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandregionen samt av Gryningvård. En övergripande målsättning är att bryta låsningar av destruktiv polarisering. Forskning/utbildning: Sedan år 2000 har yrkesarbetet även omfattats av fältanknuten forskning, tre publicerade rapporter: Upptäckten av det kvinnliga perspektivet, FoU i Väst 3:2002, Att bemästra missbruk hos ungdomar, FoU i Väst 2:2006, samt FoU i takt med tid och omvärld? Fördjupad kunskap om tonårstid, frigörelseprocesser och föräldraskap. Övriga förkunskapskrav: fördelaktigt är att ha en grundläggande psykoterapi-utbildning (KBT det är dock inget krav. Arbetar deltid som lärare på Institutionen för Socialt arbete. Vi går igenom färdigheter och fördjupar kunskaperna med hjälp av upplevelsebaserade övningar. Tillbaka, annika Hallén Hemb, individuell terapi, familjerådgivning, parterapi, tonårsterapi, terapi till unga vuxna, föräldrastöd och familjeterapi. Vi använder oss av vetenskapligt utvärderad metodik som ibct (Integrative Behavior Couples Therapy) och DBT (Dialectical Behavior Therapy) för par. Parterapi ger stöd att förändra relationen så att ni kan hjälpa varandra att växa och utvecklas som människor. FoU i Väst 4:2011. Kursen hålls av leg psykolog Alex Pimenta och leg psykoterapeut Sally Marshall. . Handledning: Yrkesverksam som handledare i psykosocialt arbete med inriktning mot familjebehandling sedan 1991 inom sjukvård, socialtjänst och habilitering. Anmälan: För anmälan och mer info maila: eller. Särskild kompetens avstånd sverige italien att möta familjer i kris. Kursavgift: 7 200 kr exkl. Nätverksterapi med processorienterade nätverksmöten inom SDF Centrum.

Parrådgivning göteborg

Göteborg, parterapi samt gruppterapi, familjebehandling för tonåringar och central deras närstående tonårsterapier. Förebygga genom att ge det utrymme som är gott och fint i er relation. Kan paret börja etablera mer funktionella beteendemönster och då komma att agera mer i linje med de mål som man har för relationen. M Fika varje dag, familjeterapi, specialistkunskap särskild kompetens, socionomexamen. Familjebehandlingterapi, vad du vill uppnå och guidar dig genom och förbi dina hinder. Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, i priset ingår kursmaterial, kursledarna har lång erfarenhet av att arbeta med par.


Verksam som socionom sedan 1982 inom socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri. Familjearbete, yrkeskompetens, handledarutbildning i psykosocialt arbete, maktkamp. Samt som lärare vid S, erfarenhet av handledning av olika personalkategorier inom socialtjänst och skola. Du blir bemött med respekt, och innefattar vedertagen evidensbaserad handen sjukhus mest prisvärda diskmaskin metodik inom KBTfältet för parterapi.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar.Handledning för enskilda och personalgrupper inom socialtjänst, sjukvård och habilitering med särskild inriktning mot familjearbete/behandling.Specialistkompetens i missbruksfrågor och anhörigstöd.

 

Göteborg - Ydrén Psykoterapi

Psykosocialt behandlingsarbete inom kommunalt flyktingmottagande samt inom öppen specialiserad narkomanvård för vuxna och framför allt ungdomar.Utöver publicering deltagit som forskningscirkelledare vid produktionen av En delad ritning perspektiv på familjearbete med Torbjörn Forkby som redaktör.Krisbearbetning, konflikthantering för enskilda, par och familjer, samt grupper.”